جشن بزرگ میلاد جوادالائمه (ع)

با حضور مداحان آقایان رهبر و نریمان

پنجشنبه 88/4/11 ساعت 9

مشهد - چهارراه زرینه بطرف راه آهن - میلان اسدی طوسی

با اهداء جوایز ویژه به نامهای مبارک جواد

با تشریف فرمایی خود مجلس جشن فرزند ولی نعمتمان را پرشکوه تر نمائید

دوستان اطلاع رسانی کنند

زینتِ بخشندگان، امام جواد (ع)
می آید تا زمین مدینه، یک بار دیگر مولودی دیگر از نسل هابیل را به شادباش
بنشیند. می آید تا چشمان آسمان را به روشنی سیمایش روشن شود و لاهوتیان و
ناسوتیان را در شادی میلاد خویش فرو برد.

کبوتر
دل در هوای طواف
گنبد نورانی کاظمین، پر می
گشاید تا همراه با فرشتگان الهی؛ حرم مطهرش را با بال های خود غبار بروبد و
دیده را به ضریح او روشن سازد. در زاد روز مولود مبارک رجب، با یک آسمان نیاز
از یگانه بی همتا می خواهیم در دریای بی کران
بخشش جوادالائمه غرقمان سازد و در زمره شیفتگان
واقعی او قرارمان دهد.